Tượng Chân Dung

Tượng chân dung Bác Hồ ngồi đọc báo

Chúng tôi chuyên nhận thi công các tượng tròn, tượng chân dung, tượng lãnh tụ trên toàn quốc liên hệ để đươc tư vấn

Tượng chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chúng tôi nhận thi công tượng chân dung, danh nhân, đặt hàng theo yêu cầu, với uy tín lâu năm trong nghề, chúng tôi luôn