Art Tuấn

Art Tuấn

Tranh phù điêu dân gian giả đồng lễ hội dân gian


 

tranh-phu-dieu-gia-dong

    Bức tranh về lễ hội dân gian – quan họ Bắc Ninh, với hình ảnh đặc trưng là các liền anh liền chị,

chiến nón quai thao….đi sâu vào tiềm thức văn hoá của người Việt Nam từ lâu đời, được hoạ sĩ

thể thiện và đưa vào tranh phù điêu dân gian giả đồng đậm nét trung thực

--------------------------
Hotline: 0975.802.822 (Họa sĩ đắp phù điêu)

 

 


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *