Art Tuấn

Art Tuấn

Tranh phù điêu hoa sen giả đồng


tranh-phu-dieu-gia-dong-hoa-sen

Tranh phù điêu hoa sen giả đồng là một yếu tố quan trọng trong điêu khắc, và trong nghệ thuật hội hoạ,ý nghĩa hoa sen là sự thể hiện sự bình đẳng , bác ái, là hinh ảnh mẫu mực lớn nhất cho sự thanh cao, nên thể loại tranh phù điêu hoa sen được đưa vào đời sống con người ngày can

--------------------------
Hotline: 0975.802.822 (Họa sĩ đắp phù điêu)

Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *