Archive

Phù điêu cá chép hóa rồng đẹp đến từng chi tiết

Phù điêu sen cá mang vẻ đẹp thanh tịnh thuần túy. +  Sen : Theo tiếng hán là “liên hoa” mang ý nghĩa nối tiếp liên

Tranh phù điêu bát mã

KHÁI NIỆM VỀ TRANH BÁT MÃ Tranh phù điêu Bát mã là gì ?. Bát mà là cách thể hiện tám chú ngựa đang phi nước

1 8 9 10