Tượng phật đình chùa

Tượng phật đình chùa

Tượng phật đình chùa ( Tượng phật Quan Âm )

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tượng phật quan Âm

Tượng phật quan Âm

Tượng phật quan Âm Tượng phật quan Âm Tượng phật quan Âm Tượng phật quan Âm .....
0 VNĐ
Tượng phật quan âm - Đắp tượng

Tượng phật quan âm - Đắp tượng

Hình ảnh Quan thế âm an tọa trên tòa sen là hình ảnh không thể nào quên được trong tiềm thức của bất...
0 VNĐ
Tượng phật Quan Âm 01

Tượng phật Quan Âm 01

Tượng phật Quan Âm   Tượng phật Quan Âm .....
0 VNĐ
Tượng Bồ Tát Văn Thù

Tượng Bồ Tát Văn Thù

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói cho đủ theo âm Hán là Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Trí là ...
0 VNĐ
Tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật Di Lặc

Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm tôn kính tro...
0 VNĐ
Tượng phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng phật Thích Ca Mâu Ni

Thích-ca Mâu-ni sinh năm 563 TCN nhưng cũng có thuyết nói sinh năm 624 TCN, con trai của một tiểu vư...
0 VNĐ
Tượng phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng phật Thích Ca Mâu Ni

Lịch sử Thích-ca Mâu-ni sinh năm 563 TCN nhưng cũng có thuyết nói sinh năm 624 TCN, con trai của một...
0 VNĐ
Tượng phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng phật Thích Ca Mâu Ni

Thích-ca Mâu-ni sinh năm 563 TCN nhưng cũng có thuyết nói sinh năm 624 TCN, con trai của một tiểu vư...
0 VNĐ
Tượng Quan Âm Bồ Tát

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ ...
0 VNĐ
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bố Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Qu...
0 VNĐ
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bố Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Qu...
0 VNĐ
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bố Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Qu...
0 VNĐ