Phù điêu Trống Đồng

Phù điêu trang trí trống đồng

Phù điêu Trống Đồng..   Trống đồng là biểu tượng gắn liền với hình ảnh Con Hồng Cháu Lạc thời Hùng Vương. Với thiết kế hình